’10

1910: Η ιδέα της πτήσης

Το εργοστάσιο κατασκευής αεροπλάνων που ονομάστηκε “Ανώνυμη εταιρία αεροναυτικών κατασκευών ing. Ottorino Pomilio” ξεκίνησε τη δραστηριότητα της στο Τορίνο. Η εταιρία ήταν ο προμηθευτής της βασιλικής οικογενείας Σαβόια. 1000 εργαζόμενοι απασχολούνταν στο εργοστάσιο που βρισκόταν στο Corso Francia, το οποίο παρήγαγε 150 αεροπλάνα το μήνα. Η κυβέρνηση των ΗΠΑ ενδιαφέρθηκε στα καινοτόμα πρωτότυπα που σχεδιάστηκαν από τον Ottorino Pomilio μαζί με τον μηχανικό Corradino D’Ascanio, ο σχεδιαστής της Vespa. Πράγματι, η κυβέρνηση των ΗΠΑ, τους προσκάλεσε να συνεισφέρουν στο Αμερικάνικο αεροπορικό πρόγραμμα. Το 1918 ιδρύθηκε η εταιρία “Airplane Pomilio Brothers” στο Ινδιανάπολις.

’20

1920: Η ιδέα του χαρτιού

Η “Ηλεκτροχημεία Pomilio” ιδρύθηκε στη Νάπολη από τους Ottorino και Umberto Pomilio και κατέθεσε την πατέντα για τη “διαδικασία Pomilio”. Αυτή επιτρέπει το απόσταγμα της κυτταρίνης από το σιτάρι και το άχυρο με χαμηλές περιβαλλοντικές και οικονομικές επιπτώσεις. Αυτή η καινοτόμα διαδικασία, που αναφέρεται ακόμα στη πιο πρόσφατη έκδοση της Εγκυκλοπαίδειας Treccani, γρήγορα εξαπλώθηκε σε Ευρώπη και Νότια Αμερική.

Livio Pomilio

Ο πρόγονος

Ο Livio Pomilio ήταν πολιτικός μηχανικός. Ήταν ένας από του κυρίους αρχιτέκτονες που σχημάτισαν τις οδικές υποδομές  και τα δημόσια κτίρια στο Αμπρούτσο, στις αρχές του 20ου αιώνα. Ήταν πρωτοπόρος για την εποχή του, αφού ήθελε τα εννέα παιδιά του να έχουν υψηλού επιπέδου επιστημονική και τεχνική μόρφωση, ακόμη και με εμπειρίες στο εξωτερικό, πολύ σπάνιο φαινόμενο για την εποχή εκείνη. Η επιχειρησιακή και πολιτιστική ιστορία της οικογενείας ξεκινά από αυτόν.

La storia

L’avventura nel mondo della comunicazione portata avanti da Pomilio Blumm è solo un tassello del mosaico incredibilmente vario di attività imprenditoriali ideate e realizzate nel corso del tempo dalla famiglia Pomilio. Una storia familiare, culturale e industriale che parte dagli inizi del Novecento per attraversare i decenni fino al presente, tra ingegneria, chimica, aeronautica, economia, scienze umanistiche.

Oltre la pubblicità

Oltre il marketing. La vision progettuale e operativa di Pomilio Blumm ha scelto di superare i vincoli di un advertising ormai bloccato dalle sue stesse regole e modelli a favore di una visione integrata e contaminata della comunicazione. La nostra sfida sta nell’affrontare questa complessità, costruendo intorno a ogni obiettivo specifico un sistema di comunicazione multidimensionale e mai definito a priori, tagliato e calibrato sulle singole situazioni e capace di fare da contesto e sostegno a ogni azione che mettiamo in campo. Una nuova specie della comunicazione, per muoversi nel nuovo ecosistema sociale e culturale, cresciuto intorno alle esigenze di un cittadino-consumatore che nessuna delle vecchie teorie riesce a comprendere e decodificare fino in fondo. Noi proviamo a farlo sul campo. Ma anche portando alla luce nuovi modelli, visioni e idee.