Μεταξύ Ευρώπης και Μεσογείου

Είναι κάτι παραπάνω από δίκτυο, είναι μια πραγματική κοινότητα που μοιράζεται εμπειρίες και τεχνογνωσία για μια πολυεθνική προσέγγιση. Ήταν το 2013 όταν η Pomilio Blumm ίδρυσε το EMNetwork, δίκτυο ανεξαρτήτων εταιριών επικοινωνίας από Ευρώπη, Βόρεια Αφρική και Μέση Ανατολή. Ο στόχος του είναι η ανάπτυξη κοινών προγραμμάτων για να εκμεταλλευτούν οι καλύτερες ευκαιρίες που προσφέρει η περιοχή. Μια περιοχή συνεχούς αυξανόμενης στρατηγικής σημασίας σε κοινωνικό, εμπορικό και πολιτικό επίπεδο.
Διαπολιτισμική επικοινωνία και οπτική γλώσσα

Ο Franco Pomilio στο Oscar Pomilio Forum 2015 αναφέρεται στη δυνατότητα της οπτικής έκφρασης να επικοινωνεί με διαφορετικές κουλτούρες