Μια νέα εμπροσθοφυλακή της επικοινωνίας

Η τέχνη ως το ιδανικό πεδίο έρευνας νέων γλωσσών και εκφραστικών κωδικών
Χάρις στη συνεργεία ανάμεσα στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες Blumm Academy και την αναζήτηση διεθνών ταλέντων που επιλέγονται μέσω του Pomilio Blumm Prize, η Pomilio Blumm είναι ικανή να ερευνήσει πριν από άλλους τις πιο καινοτόμες λύσεις για ένα είδος επικοινωνίας που συνάπτει μορφή και χρήση, αποτελεσματικότητα και ομορφιά, σύμφωνα με την καλύτερη παράδοση Ιταλικής και Ευρωπαϊκής δημιουργικότητας.
Michelangelo Pistoletto: τέχνη και κοινωνία

Ένας από τους δασκάλους της Ιταλικής τέχνης και πρόεδρος της Κριτικής Επιτροπής της Pomilio Blumm Prize μιλάει για τον κοινωνικό ρόλο της τέχνης.