’00

2000 – Η ιδέα της Ευρώπης

Η εταιρία βελτιώνει το expertise της στα πεδία του δημοσίου τομέα και ξεκινά να συνεργάζεται με τους κύριους εκπροσώπους της ΕΕ στα πλαίσια των προγραμμάτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την προώθηση της Ευρωπαϊκής ιθαγένειας. Ανάμεσα στα έργα που πραγματοποιήθηκαν εκείνη την περίοδο είναι η εθνική εκστρατεία για το INAIL (ο Εθνικός Θεσμός Κοινωνικής Ασφάλισης) και η εκστρατεία για την πρόληψη των πυρκαγιών, για τα Ιταλικά Σώματα Δασοφυλάκων.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *